Kredyty frankowe były dla kredytobiorców ogromną szansą na zastrzyk gotówki. Oferowały wyższą zdolność kredytową, niższe oprocentowanie i tańsze raty. Dzięki temu wiele młodych osób mogło spełnić marzenia o własnym mieszkaniu lub domu. Jednak teraz sprawa frankowiczów nie wygląda już tak idyllicznie. Drożejąca waluta, rosnące oprocentowanie i coraz wyższe raty budzą przerażenie kredytobiorców. Wielu z nich decyduje się na skierowanie swojej sprawy do sądu. Czy to dobre rozwiązanie? Czy frankowicze mają szanse w sądzie, by unieważnić kredyt we franku?

Na czym polega unieważnienie kredytu?

Unieważnienie kredytu to tak faktycznie unieważnienie umowy kredytowej. Może do tego dojść na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi, gdy dojdzie do unieważnienia umowy kredytowej, obie strony umowy są zobowiązane do zwrotu drugiej stronie należnych świadczeń, które również zostały opisane w umowie. Tym samym kredytobiorca musi oddać całą kwotę, która została mu wypłacona w ramach kredytu. Natomiast bank zobowiązany jest do zwrotu wszystkich odsetek i prowizji naliczonych klientowi, które musiał on uiścić na rzecz banku. Założeniem jest doprowadzenie obu stron do stanu sprzed podpisania umowy. W zależności od tego, na jakim etapie spłaty był kredyt, może to oznaczać zarówno konieczność zwrotu całości kapitału przez kredytobiorcę lub też, choć znacznie rzadziej, konieczność zwrotu odsetek i prowizji przez bank. Rozwiązanie to może być więc nieco kłopotliwe dla obu stron, choć czasami okazuje się zbawienne.

reklama

Jak starać się o unieważnienie kredytu?

Najskuteczniejszą drogą na ubieganie się o unieważnienie umowy kredytowej jest wniesienie pozwu przeciwko bankowi do sądu. Pozew powinien opierać się o argumentację, że w umowie kredytowej zostały zawarte nieuczciwe postanowienia umowne w postaci różnego rodzaju klauzul. Ponadto kredytobiorca musi dowieść, że o znaczeniu i istnieniu tych  postanowień umownych dowiedział się w ostatnim czasie, nie dłużej niż 10 lat temu, aby nie doszło do przedawnienia. Jaką formę przybierają wspomniane już nieuczciwe postanowienia umowne

Mogą one dotyczyć na przykład klauzuli mówiącej o tym, że bank może samodzielnie i jednostronnie ustalać wysokość kursu waluty, który będzie obowiązywał przy spłacie rat. Innymi klauzulami mogącym stanowić podstawę do unieważnienia umowy kredytowej uznaje się postanowienia umowne, na których treść kredytobiorca nie miał rzeczywistego wpływu i które nie zostały z nim uzgodnione indywidualnie. Nie można ich wtedy uznać za wiążące, jeżeli kształtują prawa i obowiązki kredytobiorcy w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy. Takie zapisy, nazywane też klauzulami abuzywnymi stanowią najlepszą podbudowę pozwu sądowego.

Czy frankowicze mają szansę na unieważnienie kredytu?

Kodeks cywilny daje możliwość unieważnienia umów, które zawierają wspomniane już  klauzule abuzywne. Na frankowiczów może jednak czekać pewna pułapka. Jeśli nieważność dotyczy tylko części umowy to może ona pozostać w mocy co do pozostałych jej zapisów. Zasady tej nie można jednak zastosować, gdy z okoliczności wynika, że bez tych nieprawidłowych postanowień, które zostały unieważnione, umowa nie mogłaby zostać dokonana. W większości przepisów klauzule abuzywne w umowach frankowych dotyczą takich części kredytu, że ich uchylenia automatycznie unieważnia całą umowę. Tym samym przed sądami działa to na korzyść frankowiczów.

Dodatkowego dynamizmu dodało sprawie niedawne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. TSUE uznało, że nieuczciwe klauzule dotyczące różnic kursowych, jakie banki nagminnie wpisywały do umów frankowych, nie mogą zostać zastąpione przepisami ogólnymi polskiego prawa cywilnego. Poskutkowało to otwarciem drogi do unieważnienia wielu umów kredytowych dotyczących kredytów indeksowanych lub kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego, właśnie na podstawie orzeczenia TSUE. Tym samym frankowicze mają coraz większe szanse na unieważnienie kredytów we franku.

źródło: kancelariarzucidlo.pl

Przeczytaj inne:

SEO a kwestie etyczne: Jak dążyć do sukcesu w sposób uczciwy

Czy SEO może być zarówno skuteczne, jak i etyczne? W świecie cyfrowego…

Franco i loco – kto i kiedy ponosi koszty transportu?

Chociaż pojęcia franco i loco są często używane w handlu krajowym (lokalnym)…

Czy warto kupić dom w Markach?

Choć oferta mieszkaniowa jest obecnie bardzo szeroka, dla wielu osób nadal spełnieniem…

Multimodalne usługi spedycyjne – rozwiązanie dla oszczędnych

Międzykontynentalny transport towarów wiąże się z planowaniem wielu dodatkowych operacji. Często decydując…