Jest jednym z ważniejszych narzędzi pozwalających ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Inwentaryzacja przyrodnicza, bo o niej mowa, to opracowanie bardzo często niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, umożliwiającej rozpoczęcie działań inwestycyjnych. *

*Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest czymś w rodzaju pozwolenia na dalsze działania w zakresie inwestycji, zarówno administracyjne – ubieganie się o kolejne decyzje, jak również fizyczne prowadzenie w konkretny sposób przedsięwzięcia.

reklama

Czym właściwie jest inwentaryzacja przyrodnicza ?      Co powinna zawierać?

 

Inwentaryzacja przyrodnicza – co to jest?

 

Inwentaryzacja przyrodnicza to spis elementów przyrody (fauny, flory i przyrody nieożywionej), które występują na wybranym obszarze. Najczęściej przeprowadza się ją w związku z inwestycją, która ma być zlokalizowana w pobliżu terenów wartościowych przyrodniczo. W jej skład wchodzi:

  • inwentaryzacja fauny – to najtrudniejsza część inwentaryzacji przyrodniczej. Zwierzęta (zarówno kręgowce, jak i bezkręgowce) są bowiem w ciągłym ruchu. Dlatego określenie ich gatunków i oszacowanie liczby wymaga czasu i cierpliwości. Najbardziej miarodajne efekty przynosi obserwacja fauny przez cały rok.

 

  • inwentaryzacja flory – jej podstawą jest analiza fitosocjologiczna, która polega na spisie zbiorowisk roślinnych. Przeprowadza się ją w lasach, na polach, zbiorowiskach nieleśnych oraz odłogach. 

Jeżeli istnieje potrzeba podczas wykonywania inwentaryzacji przyrodnik wspiera się osobami wyspecjalizowanymi w węższej dziedzinie np. Herpetologami (zwierzęta pełzające), Entomologami (owady), Chiropterologami (nietoperze), Ornitologami (ptaki), Ichtiologami (ryby i minogi), Teriologami (ssaki) oraz Fitosocjologami (badania roślinności).

 

W ramach inwentaryzacji przyrodniczej wykonuje się nie tylko sam spis elementów przyrody, ale całe spektrum badań terenowych. Określa się również to, w jaki sposób inwestycja, która ma powstać, wpłynie na środowisko naturalne na danym terenie.

 

Inwentaryzacja przyrodnicza – ustawa

 

Kwestie prawne związane z inwentaryzacją przyrodniczą regulują trzy dokumenty:

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt,
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października w 2014 r. dotyczące ochrony gatunkowej roślin,
  3. Ustawa o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie […].

 

Kiedy inwentaryzacja przyrodnicza jest wymagana? Kto może ją przygotować?

 

Inwentaryzacji przyrodniczej może wymagać organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i może być wymagana w przypadku praktycznie każdej inwestycji przemysłowej i budowlanej zlokalizowanej w pobliżu terenów wartościowych przyrodniczo oraz takich na których może występować gatunek chroniony. Inwestycjami, dla których Organ wykaże konieczność wykonania inwentaryzacji przyrodniczej, mogą być m.in. budowa farmy wiatrowej i fotowoltaicznej, drogi, linii energetycznej czy też bloku mieszkalnego. Przeprowadza się ją nawet w ramach modernizacji terenów zielonych.

Profesjonalny efekt wymaga profesjonalnego podejścia. Dlatego zadanie to warto zlecić specjalistom. Zajmą się oni wszelkimi szczegółami, dzięki czemu dokument będzie zgodny z wymaganiami organów administracji oraz standardami jakości obowiązującymi w branży środowiskowej.            

Jak przebiega inwentaryzacja przyrodnicza? Kiedy najlepiej ją wykonać?

 

Inwentaryzacja przyrodnicza składa się z kilku etapów. Pierwszy to ustalenie granic badanego terenu. W następnej kolejności osoba, która ją przeprowadza, kompletuje niezbędne dokumenty oraz mapy topograficzne, a także zapoznaje się publikacjami i projektami oraz w przypadkach tego wymagających z tłem historycznym obszaru.

Następnie specjalista dokonuje właściwej inwentaryzacji fauny i flory – najczęściej kilka razy wizytując obszar inwestycyjny i przyległe do niego tereny. Następnie wykonuje zdjęcia fitosocjologiczne oraz jeżeli jest taka potrzeba kartogram, a na koniec tworzy raport.

To, kiedy zostanie wykonana inwentaryzacja przyrodnicza, zależy od dwóch czynników:

  • związku pomiędzy badanymi elementami przyrody a porami roku oraz warunkami atmosferycznymi i klimatycznymi,
  • okresu bytowania spisywanych elementów przyrody.

 

Inwentaryzacja przyrodnicza określa występującą na danym terenie zielonym bioróżnorodność. Jest istotnym dokumentem, bez którego nie można rozpocząć działań inwestycyjnych. Dlatego jej sporządzenie warto zlecić specjalistom. Tylko osoby z doświadczeniem są bowiem w stanie zbadać obszar pod względem wartości przyrodniczych.

źródło: ekomeritum.pl – pozwolenia i operaty wodnoprawne

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przeczytaj inne:

Multimodalne usługi spedycyjne – rozwiązanie dla oszczędnych

Międzykontynentalny transport towarów wiąże się z planowaniem wielu dodatkowych operacji. Często decydując…

Telewizory 4K – inteligentne, piękne i niedrogie

W dzisiejszych czasach na rynku elektronicznym znaleźć możemy wiele różnych telewizorów. Posiadają…

Gdzie znajdują zastosowanie słupki ostrzegawcze?

Słupki ostrzegawcze mają za zadanie przede wszystkim zwracać uwagę na zagrożenie i…

Gromadzenie dużej ilości odpadów — jak je zorganizować

Składowanie odpadów to problem dużych inwestycji budowlanych i robót porządkowych. Jak zorganizować…