Sprężone powietrze jest drogim medium roboczym. Jednocześnie jest powszechnie wykorzystywane w zakładach przemysłowych i usługowych. Wraz z rosnącymi kosztami energii elektrycznej coraz istotniejsza staje się optymalizacja działania systemów sprężonego powietrza. W tym artykule odpowiemy na pytanie, dlaczego systemy sprężonego powietrza generują wysokie koszty eksploatacyjne i jak można wydatki te ograniczać. 

Dlaczego układy sprężonego powietrza pobierają dużo energii elektrycznej?

Istnieje kilka czynników, które wpływają na wysokie zużycie prądu przez systemy sprężonego powietrza. Po pierwsze, sprężarki, które są głównym elementem układu, często działają w trybie ciągłym lub półciągłym, co oznacza, że zużywają energię przez większość czasu. Po drugie, nieszczelności w instalacji dystrybucyjnej mogą prowadzić do strat ciśnienia i konieczności częstszego uruchamiania sprężarek, co z kolei zwiększa zużycie energii. Ponadto nieodpowiednio dobrana lub niewłaściwie skonfigurowana sprężarka może pracować w niewydajny sposób, zużywając tym samym więcej energii, niż jest to konieczne.

reklama

Sposoby na obniżenie zużycia prądu przez układ sprężonego powietrza

Podstawowym warunkiem utrzymania pożądanego zużycia energii elektrycznej przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej wydajności systemu są regularne konserwacja i przeglądy sprężarek. W ten sposób możesz na bieżąco nie tylko utrzymywać maszyny w dobrym stanie technicznym, ale masz większe szanse na szybkie wykrywanie i naprawianie nieszczelności, które są głównym powodem dużych strat energii. Prawidłowy serwis i konserwacja maszyn pozwala również na szybkie wykrycie usterek i innych problemów, które mogą prowadzić do wzrostu zużycia energii. Zadbaj o to, aby wykonywać te czynności zgodnie z zaleceniami producenta.

Ważnym krokiem w stronę ograniczenia zużycia energii przez układ jest optymalizacja ciśnienia. Musisz wiedzieć, że praca sprężarki na zbyt wysokim ciśnieniu może prowadzić do nadmiernego zużycia energii. Dlatego warto sprawdzić, czy ciśnienie w układzie jest odpowiednio dostosowane do wymagań zasilanego procesu. Odpowiednie dostrojenie ciśnienia może przynieść znaczące oszczędności energii. Warto w tym miejscu nadmienić, że w układach często występuje zbyt wysokie ciśnienie w stosunku do zapotrzebowania podłączonych pod układ narzędzi pneumatycznych. W ten sposób zakłady bronią się przed nagłymi spadkami ciśnienia w sieci, które mogą skutkować nieprawidłowym działaniem odbiorników końcowych. Obniżenie ciśnienia roboczego do poziomu wymaganego przez te odbiorniki może przynieść wymierne korzyści finansowe — na przykład obniżenie ciśnienia z 6 do 5 bar może skutkować oszczędnościami rzędu 6-7% w zużyciu energii. 

W przypadku nadmiernych kosztów związanych ze zużyciem energii elektrycznej przez układ warto zwrócić uwagę na zastosowane sprężarki. Jeśli w zakładzie występuje zmienne zapotrzebowanie na medium robocze, warto zastosować kompresory o zmiennej prędkości obrotowej, które dostosowują wytwarzanie sprężonego powietrza do bieżącego zapotrzebowania procesu. Rozwiązaniem jest także wybór nowoczesnych sprężarek, które są coraz bardziej energooszczędne i wydajne. Rozważ inwestycję w nowoczesne sprężarki o wysokiej efektywności energetycznej, które mogą zapewnić Ci znaczne oszczędności na dłuższą metę.

W oszczędzaniu zużycia energii nie bez znaczenia jest także czynnik ludzki. Dobrze przeszkolony personel może pomóc w identyfikacji problemów związanych z zużyciem energii i podejmowaniu działań mających na celu jego ograniczenie. Zadbaj o regularne szkolenia z zakresu efektywnego użytkowania i konserwacji układu sprężonego powietrza dla swoich pracowników.

Jeśli chcesz podejść do problemu optymalizacji zużycia energii w zakładzie, warto zdecydować się na audyt układu sprężonego powietrza, który sprawdzi wszystkie aspekty działania systemu. W ten sposób uzyskasz jasne wskazówki, jakie czynności trzeba podjąć, aby uzyskać zoptymalizowany pobór energii, który będzie adekwatny do realizowanych w zakładzie procesów. 

Przeczytaj inne:

Multimodalne usługi spedycyjne – rozwiązanie dla oszczędnych

Międzykontynentalny transport towarów wiąże się z planowaniem wielu dodatkowych operacji. Często decydując…

Telewizory 4K – inteligentne, piękne i niedrogie

W dzisiejszych czasach na rynku elektronicznym znaleźć możemy wiele różnych telewizorów. Posiadają…

Gdzie znajdują zastosowanie słupki ostrzegawcze?

Słupki ostrzegawcze mają za zadanie przede wszystkim zwracać uwagę na zagrożenie i…

Gromadzenie dużej ilości odpadów — jak je zorganizować

Składowanie odpadów to problem dużych inwestycji budowlanych i robót porządkowych. Jak zorganizować…