Powstawanie kondensatu jest nieodzownym skutkiem sprężania powietrza. Czym jest kondensat, kiedy trzeba go uzdatniać i jak zmniejszyć koszty jego oczyszczania? 

Co to jest kondensat w układach sprężonego powietrza

Kondensat w układach sprężonego powietrza jest konsekwencją kompresji gazu oraz jego schładzania. Kondensat składa się głównie z wilgoci, która kondensuje się z powietrza na urządzeniach i instalacjach systemu. Kiedy powietrze jest sprężane, jego temperatura wzrasta, co powoduje, że wilgoć zawarta w powietrzu w postaci pary wodnej kondensuje się na powierzchniach elementów w układzie, których temperatura jest niższa, takich jak chłodnice lub rury dystrybucyjne.

reklama

Kondensat ma postać cieczy i jest zwykle mieszanką wody, oleju (jeśli do kompresji wykorzystywana jest  sprężarka olejowa) oraz zanieczyszczeń stałych ze sprężonego powietrza, takich jak kurz, olejki lub inne substancje. Kondensat jest naturalnym efektem działania układu sprężonego powietrza. Zbiera się w różnych miejscach w systemie, takich jak separatory, osuszacze powietrza czy zbiornik ciśnieniowy.

Kondensat w układzie sprężonego powietrza stanowi problem, ponieważ może być zanieczyszczony substancjami ropopochodnymi lub innymi zanieczyszczeniami, co czyni go niebezpiecznym dla środowiska. Ponadto kondensat, który zostaje pozostawiony w układzie, może prowadzić do korozji i uszkodzenia elementów sprężarki oraz innych elementów układu.

Dlatego też konieczne jest skuteczne usuwanie kondensatu z układu sprężonego powietrza. Do tego celu stosuje się wszystkie urządzenia odpowiedzialne za osuszanie sprężonego powietrza typu separatory cyklonowe czy osuszacze powietrza. Jednocześnie odpowiednie zarządzanie kondensatem ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności i niezawodności układu sprężonego powietrza, a także dla ochrony środowiska.

Co zrobić z kondensatem z układów sprężonego powietrza?

Kondensat pochodzący z układów sprężonego powietrza zawiera zanieczyszczenia, takie jak oleje, substancje ropopochodne oraz inne zanieczyszczenia, co czyni go niebezpiecznym dla środowiska. Dlatego też konieczne jest właściwe postępowanie z kondensatem, co zapobiega jego negatywnemu wpływowi na środowisko. Jak postępować z kondensatem wodno-olejowym?

Kondensat wodno-olejowy musi podlegać odpowiednim procesom utylizacyjnym realizowanym przez doświadczone i specjalistyczne firmy. Niedopuszczalne jest usuwanie kondensatu wodno-olejowego bezpośrednio do środowiska. Takie działanie jest sprzeczne s polskim prawem i niesie za sobą poważne skutki prawne i finansowe. Jednocześnie warto podkreślić, że w procesie sprężania powietrza przy wysokiej wydajności i temperaturze może wytrącać się z medium roboczego nawet kilkaset litrów kondensatu dziennie. To powoduje, że substancja ta stanowić może zarówno duże wyzwanie organizacyjne (magazynowanie kondensatu i przekazywanie go specjalistycznej firmie do utylizacji), jak i finansowe (utylizacja kondensatu jest stosunkowo kosztownym procesem). 

Rozwiązaniem nadmiernej ilości kondensatu jest zastosowanie separatorów wodno-olejowych. Urządzenia te odpowiedzialne są za usuwanie z cieczy złożonej w 99% z wody zanieczyszczeń ropopochodnych. Procedura ta powoduje znaczne zmniejszenie objętości kondensatu, który następnie przekazywany jest do specjalistycznej utylizacji. Oddzieloną od kondensatu wodę można z powodzeniem odprowadzić do kanalizacji. 

Warto podkreślić, że w przypadku sprężarek bezolejowych kondensat składa się głównie z wody i zanieczyszczeń stałych. Taki kondensat może być usuwany bezpośrednio do kanalizacji i nie musi podlegać procesowi utylizacji. 

Niebezpieczne odpady, takie jak kondensat wodno-olejowy z układów sprężonego powietrza, powinny być odpowiednio uzdatniane, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzi. Dlatego też ważne jest, aby firma postępowała zgodnie z lokalnymi przepisami i konsultowała się z odpowiednimi organami regulacyjnymi lub specjalistycznymi firmami w celu właściwego postępowania z kondensatem.

źródło: AG Kompressoren kompresory i sprężarki

Przeczytaj inne:

Multimodalne usługi spedycyjne – rozwiązanie dla oszczędnych

Międzykontynentalny transport towarów wiąże się z planowaniem wielu dodatkowych operacji. Często decydując…

Telewizory 4K – inteligentne, piękne i niedrogie

W dzisiejszych czasach na rynku elektronicznym znaleźć możemy wiele różnych telewizorów. Posiadają…

Gdzie znajdują zastosowanie słupki ostrzegawcze?

Słupki ostrzegawcze mają za zadanie przede wszystkim zwracać uwagę na zagrożenie i…

Gromadzenie dużej ilości odpadów — jak je zorganizować

Składowanie odpadów to problem dużych inwestycji budowlanych i robót porządkowych. Jak zorganizować…